İDARİ PERSONEL

Merkez Müdürü
Öğr. Gör. Mücahit YUVACI
Dahili No: 4427
e-mail: mucahityuvaci@karabuk.edu.trMerkez Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Tufan TEKELİ
Dahili No: 4420
e-mail: tufantekeli@karabuk.edu.tr